kerékpár2TEKERJE KÖRBE A VIDÉKET!


borászat

KÓSTOLJA MEG A VIDÉK HÍRES BORAIT!borkostolo

TEREMTSEN ÉLMÉNYT !
Levendula


LÉPJEN KAPCSOLATBA A TERMÉSZETTEL! KÓSTOLJA MEG A LEVENDULA GASZTRONÓMIÁJÁT,
KÉNYEZTESSE MAGÁT LEVENDULAOLAJOS MASSZÁZSAL!

20120504-gyogyulj-a-gyogyteak-is-korhazba


Gyógy és f?szernövényekb?l f?zött teáink az egészségéért

lo
OLVADJON EGYBE LÓHÁTON A TERMÉSZETTEL !kirandulas


KIRÁNDULJON T?LÜNK 1000 MÉTERRE TALÁLHATÓ TÖBB, MINT 400 NÖVÉNYT EGYBEÖLEL? PANNONHALMI ARBORÉTUMBAN !horgasz

HA NYUGALOMRA VÁGYIK ITT MEGTALÁLJA!


tenisz

Teniszezzen!


quad

HA EXTRÉMEBBEN SZERET KIKAPCSOLÓDNI, ITT A QUAD PÁLYA


AirsoftSniper


EXTRÉMEBB HELYSZÍNKÉNT A KÖZELBEN LÉV? AIRSOFT ÉS PAINTBALL PÁLYÁT AJÁNLJUK!
geocaching1


GEOCACHING-ELJEN!pélinka


NYERJEN BETEKINÉST A PÁLINKAF?ZÉS REJTELMEIBE!

rábaring


SZÁMOS VERSENYT ÉS FESZTIVÁLT KÖVETHET FIGYELEMMEL A RÁBARINGEN!vadász

VADÁSZTÁRSAIVAL ITT BIZTOS VADRA TALÁL!ISMERJE MEG PANNONHALMA TÖRTÉNETÉT

A valamikori "Pannónia szent hegyének" (Mons Sacer Pannoniae) monostora és a benne él? szerzetesközösség egyid?s a magyar államisággal, ezért a magyar kultúra kivételes fontosságú részének tekinthet?. Egy évezred lenyomata a Kisalföldb?l kiemelked?, 282 m magas hegy tetején álló és a tájegységet uraló F?apátság történelmi épületegyüttese is: bemutatja hazánk 1000 éves történetének különböz? építészeti stílusait.

Pannonhalma1

A pannonhalmi Bencés F?apátság tehát mind építészeti struktúrájában, mind eszmevilágában az évezredes, folyamatos használat alatt fejl?dött, a még ma is aktív keresztény monostorok egyik egyedülálló példája, melynek szerzetesközössége tágabb környezetében, azaz egész Közép-Európában hozzájárult a kultúra fejlesztéséhez és a kereszténység terjedéséhez. Mivel a bencés szerzetesek mindenkor a térség országai és nemzetei közötti béke elérésére törekedtek, tulajdonképpen az UNESCO szellemisége korai harcosainak tekinthet?k. Ezek azok a kiemelked?, egyetemes értékek, melyekkel a F?apátság 1996-ban (alapításának 1000. évfordulóján) kiérdemelte felvételét az UNESCO Világörökségi Listájára.

996-ban Géza fejedelem meghívására a nyugati szerzetesség megalapítója, Szent Benedek követ?i érkeztek ide cseh s német földr?l, valamint Itáliából és alapították meg a monostort, melyet röviddel kés?bb Szent István látott el birtokokkal és privilégiumokkal. Az általa 1002-ben kiállított kiváltságlevélben nem csak az adományokat rögzítették, hanem a király szándékát is, mely a bencéseket arra szólítja fel, hogy naponta imádkozzanak "pro stabilitate regni nostri", azaz az ország fennmaradásáért, sértetlenségéért - a szerzetesek mind a mai napig eleget tesznek els? királyunk óhajának.

A tatárok ostromát ugyan sikerült visszaverni, a török hódoltság idején azonban többször kellett a szerzetesközösségnek hosszabb-rövidebb id?re elmenekülnie. A romos monostorban Pálfy Mátyás f?apát (1638-1646) kezdett új életet tíz szerzetessel. A következ? "csapás" a felvilágosodás korában érte Pannonhalmát: II. József király 1786-ban beszüntette az összes bencés kolostor m?ködését. 1802-ben viszont - ismét uralkodói parancsra - újjászervezték a rendeket, azzal a feltétellel, hogy részt vállalnak az oktatásban. Ily módon intézményesítették azt, amit a szerzetesek mindig is feladatuknak tekintettek és évszázadok óta gyakoroltak is.

A pannonhalmi F?apátság hazánkban jelenleg a bencés hagyományokat követ?, klasszikus monostorelrendezés egyetlen épen maradt példája. A templom déli oldalára épült a kereng?, mely körül a monostor élete zajlott. Ezt a két épületrészt köti össze a templom déli f?kapuja, a különleges szépség? "Porta speciosa". Az, hogy a templom "szép kapuja" nem a küls? térbe, hanem a kereng? felé nyílik, azt bizonyítja, hogy a templomot els?sorban a szerzetesek és nem a zarándokok számára építették. A kereng? melletti keleti épülteszárnyban lehetett a káptalanterem, a déli oldalon volt a refectorium (ebédl?terem), emellett pedig a meleged?szoba (mivel a középkori monostorokban nem f?tötték a lakószobákat). A nyugati szárnyban m?helyek és írószobák (scriptorium) voltak, a hálóhelyiségek pedig az emeleten helyezkedtek el.

Az apátsági templomban román, korai gót, kés?i gót és reneszánsz elemek egyaránt felfedezhet?k. A XI. századi, els? épület egy t?zvészben elpusztult és a XII. századi épület jelent?s méret? maradványai is csak a mai templom falaiban találhatók meg. A ma látható bazilika kialakulásának legjelent?sebb korszaka a XIII. század-ban Uros apát (1207-1243) kormányzásának ideje. Hatalomra kerülésének els? éveiben kezd?dhettek az építkezések, a befejezés a felszentelésrol szóló oklevél alapján 1224-re tehet?.

A monostor életében a következ? jelent?s építési idoszak Mátyás király nevéhez f?z?dik: a XV. század végén épült többek között a mai kereng?, a Szent Benedek-kápolna és valamennyi szentély kés?i gót boltozata. A reneszánsz épületplasztika a Sz?z Mária-kápolnán és a templom északi kapuján figyelhet? meg. A török hódoltság után a XVIII. században Sajghó Benedek f?apát (1722-1768) építtette fel a monostor ma is álló barokk épületeit - a kolostor jelenlegi kiszolgáló és lakóhelyiségeinek nagy részét, melyek közül m?vészettörténeti szempontból az új ebédl?terem érdemli a legnagyobb figyelmet. A XIX. század els? évtizedeiben épült a klasszicista torony és a könyvtár épülete, a XX. században pedig a gimnázium és a diákotthon olaszos jelleg? épülettömbje.

Az apátság tehát már kizárólag építészeti szempontból is megérne egy látogatást, gazdag m?vészeti és tudományos gy?jteményei pedig tovább emelik értékét. Könyvtára több mint 300.000 kötettel ma a világ legnagyobb bencés gy?jteménye. A F?apátsági Levéltár számos, értékes dokumentumának leghíresebb darabja a legrégibb magyar (és egyben finnugor) írásos nyelvemlék, a tihanyi apátság 1055-ös alapító oklevele. A monostor képtára, metszettára, numizmatikai gy?jteménye, régiségtára és kincstára szintén jelent?s. Történelmi információkkal és m?vészeti benyomásokkal telve a monostor arborétumában kapcsolódhat ki a látogató, ahol közel 400 növényfajt gondoznak.
imagestourinform